یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1392

دکتری به خواستگاری دختری رفت ولی دختر او را رد کرد و گفت به شرطی قبول میکنم که مامانت به عروسی نیاید

نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 8:43 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392

یادداشتهای عاشقانه

دلم برای کسی تنگ است (که دل تنگ من است 
دلم برای کسی کسی تنگ است (که طلوع عشق را به  قلب من هدیه  می دهد
دلم برای کسی تنگ است که زیبای کلامش  مرا در عشقش  غرق  می کند
دلم برای کسی تنگ است (که نتم آغشش را می طلبد
دلم برای کسی تنگ است ( که دستانم  پر مهرش  را می طلبد
دلم برای کسی تنگ است (که سرم شانه هایش  را آرو دارد
دلم برای کسی تنگ است ( که گوشهایم شنیدن صدایش را صرت می کشد
دلم برای کسیت تنگ است(که چشمانم چشمانش را را طلبد
دلم برای کسی تنگ است ( که مشامم به دنبال عطرش تن اوست
دلم برای کسی تنگ است(که تنهاییم چیشیده
دلم برای کسی تنگ است( که سر نوشتش همانند من است 
دلم برای کسی تنگ است (که دلش همانند دل من است
دلم برای کسی تنگ است(که تنها بیش تنهای من است
دلم برای کسی تنگ است ( که مرهم زخمهای کهنه است
دلم برای کسی تنگ است ( که محرم اسرار است
دلم برای کسی تنگ است (که راحنمای زند گیست
دلم برای کسی تنگ است ( که قلب من برلی داشتنش  عمر ها صبر می کند
دلم برای کسی تنگ است ( که دوست نام اوست 
دلم برای کسی تنگ است( که دوستیش بدون ((تا))است
دلم برای کسی تنگ است ( که دل تنگ دل تنگ هایم است (((دل شکسته))))
 
نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 23:8 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و چهارم بهمن 1392

دلم شکست

دلم شکست عیبی ندارد شکست نی است دیگر می شکند
اصلا فدای سرت 
قضا وبلابود از سرت دور شد
اشکم بی امان می ریزد مهم نیست 
آب روشنی است  خانه ات  تا ابد روشن  عشق مت

نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 21:25 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم بهمن 1392

تقدیر به کسی که در کنارم نیست اما حس بودنش به من شوق زیستن می دهد


نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 1:48 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر