یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲

دکتری به خواستگاری دختری رفت ولی دختر او را رد کرد و گفت به شرطی قبول میکنم که مامانت به عروسی نیاید

نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 8:43 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲

یادداشتهای عاشقانه

دلم برای کسی تنگ است (که دل تنگ من است 
دلم برای کسی کسی تنگ است (که طلوع عشق را به  قلب من هدیه  می دهد
دلم برای کسی تنگ است که زیبای کلامش  مرا در عشقش  غرق  می کند
دلم برای کسی تنگ است (که نتم آغشش را می طلبد
دلم برای کسی تنگ است ( که دستانم  پر مهرش  را می طلبد
دلم برای کسی تنگ است (که سرم شانه هایش  را آرو دارد
دلم برای کسی تنگ است ( که گوشهایم شنیدن صدایش را صرت می کشد
دلم برای کسیت تنگ است(که چشمانم چشمانش را را طلبد
دلم برای کسی تنگ است ( که مشامم به دنبال عطرش تن اوست
دلم برای کسی تنگ است(که تنهاییم چیشیده
دلم برای کسی تنگ است( که سر نوشتش همانند من است 
دلم برای کسی تنگ است (که دلش همانند دل من است
دلم برای کسی تنگ است(که تنها بیش تنهای من است
دلم برای کسی تنگ است ( که مرهم زخمهای کهنه است
دلم برای کسی تنگ است ( که محرم اسرار است
دلم برای کسی تنگ است (که راحنمای زند گیست
دلم برای کسی تنگ است ( که قلب من برلی داشتنش  عمر ها صبر می کند
دلم برای کسی تنگ است ( که دوست نام اوست 
دلم برای کسی تنگ است( که دوستیش بدون ((تا))است
دلم برای کسی تنگ است ( که دل تنگ دل تنگ هایم است (((دل شکسته))))
 
نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 23:8 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲

دلم شکست

دلم شکست عیبی ندارد شکست نی است دیگر می شکند
اصلا فدای سرت 
قضا وبلابود از سرت دور شد
اشکم بی امان می ریزد مهم نیست 
آب روشنی است  خانه ات  تا ابد روشن  عشق مت

نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 21:25 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲

این اس ام اس است عاشقانه:-):-غمناک ترین بهانه ی دلم بهانه ی دیدن توست تو بگو با این. دل بیقرارم چه ک

نوشته شده توسط علیرضا مقدم در 1:59 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر